ההוריות הרפואיות לשימוש בתרומת זרע

 • מקרים בהם אין יצור של תאי זרע באשך אצל בן הזוג.
 • בשל מחלה גנטית של בן הזוג.
 • אמהות חד הוריות מבחירה (אמהות יחידנית).
 • זוגות חד מיניים.


 

מאפייני התורמים

 

התורמים נבדקים בבנק הזרע על מנת להעריך את בריאותם, לעמוד על טיבם ובמידת האפשר לספק לגביהם פרטים סוציו-דמוגרפיים.

מאפייני התורמים:

 • בעלי השכלה אקדמית.
 • מעבר של ראיון אישי לאבחון האישיותוהתרשמות לגבי יציבות נפשית.
 • מתן פרטים אישיים לגבי משפחה קרובה, השכלה, פעילות חברתית, תחביבים, ידיעת שפות, פעילות גופנית.
 • בדיקה גופנית הכוללת גובה, משקל, צבע שיער, צבע עיניים.
 • הזרע באיכות מצוינת.

הבדיקות והדרישות בבנק הזרע

 

בבנק הזרע נעשה תהליך מסודר לבדיקת התורם ולאישורו וכן נבדקת איכות הזרע.

 • בדיקות מעבדה: סוג דם ו- RH,צהבת נגיפית מסוג B ו-C,HIV, CMV, סוכר בצום, ותפקודי כבד
 • בדיקות סקר גנטיות טיי זקס ונוספות לפי דרישה.
 • כל דגימת זרע עוברת מבחן הקפאה/הפשרה על מנת לוודא שגם אחרי הפשרה הזרע ישמר באיכות טובה.
 • כל מנה נשמרת לפחות 6 חדשים בהקפאה (בחנקן נוזלי) ולפניאישורה לשימוש. לאחר 6 חודשים מבוצעות שוב הבדיקות הרלוונטיות(HIVוכד' ) ורק לאחר קבלת תשובות שליליות ניתן האישור לשימוש במנות הזרע.
 • לכל מנת זרע מועברים לפחות 40 מיליון תאי זרע בתנועה.
 • התרומה בלעדית לבנק זרע.

בדיקות הנתרמת

 

הנתרמת, טרם פנייתה לבנק הזרע צריכה להשלים את הבדיקות הבאות:

 • בדיקות מעבדה: סוג דם ו- RH,אדמת, צהבת נגיפית מסוג B ו-C,HIV, CMV, TOXO, VDRL, סוכר בצום, ספירת דם, תפקודי קרישה, ובדיקת שתן.
 • פרופיל הורמונאלי ביום השלישי לווסת.
 • בדיקות סקר גנטיות טיי זקס ונוספות לפי דרישה.
 • משטח צוואר הרחם (פאפ).

הטיפול בתרומת הזרע מתבצע על ידי הזרקת תאי הזרע בתנועה ישירות לחלל הרחם במועד הביוץ.

עובר בן שישה ימים, צילום: ד''ר יוגוס ניקס.
דר' אלי גבע
איור המתאר את ההזרעה:
איור, Dr. Julio Herrero
שיעור ההריונות מזרע תורם ביחס לשיטת ההזרעה:

תרומת זרע